สาปเสื้อ 

สาปซกท้อ

 


สาปคนละสีกันตัวเสื้อ 

 

สาปก้อน

สาปแลบ


สาปสีเดียวกับตัวเสื้อ

 

 

 

สาปก้อน

ปลายสามเหลี่ยม

 

 

สาปยาว

 

 

Visitors: 132,783