สาปเสื้อ

 

 

สาปซกท้อ

 

สาปคนละสีกันตัวเสื้อ

สาปก้อน

สาปแลบ

สาปสีเดียวกับตัวเสื้อ

 

 

 

สาปก้อน

ปลายสามเหลี่ยม

 

 

สาปยาว

 

 

Visitors: 329,771